מוצב דלעת, לבנון, 1998
לפני יציאה למארב, חורף 1998
 
- סגור חלון -