סוף מסלול, יולי 1999
סוף מסלול; אור מחזיק את אוזניו אחרי הדגמת נשק מרעישה, יולי 1999
 
- סגור חלון -